preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Matija Antun Relković" Davor

Login
Kada zvono zvoni ?

1. sat: 07:30 - 08:15
2. sat: 08:20 - 09:05
3. sat: 09:15 - 10:00
4. sat: 10:10 - 10:55
5. sat: 11:00 - 11:45
6. sat: 11:50 - 12:35
7. sat: 12:40 - 13:25
8. sat: 13:30 - 14:15

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Školski list

 

Školska prehrana

Tražilica
Brojač posjeta
Ispis statistike od 13. 10. 2010.

Ukupno: 472914
Ovaj tjedan: 1970
Danas: 104
vijesti
NATJEČAJ za stjecanje prvog radnog iskustva
Davor Vrgoč / datum: 31. 10. 2018. 08:52

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“

D A V O R

KLASA: 112-01/18-01/3

URBROJ: 2178/17-01-18-1                                                 

Davor, 30.10.2018.

            Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  u okviru mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje mjera  prvog radnog iskustva /pripravništva“  raspisuje

 

NATJEČAJ

 za stjecanje prvog radnog iskustva

1. Stručni suradnik/stručna suradnica  - psiholog/psihologinja

-  1 izvršitelj/ica,  na određeno puno radno vrijeme

Uz zamolbu kandidat treba dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranja
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Navedenu dokumentaciju  dostaviti u neovjerenoj preslici, jer istu ne vraćamo.

Izabrani kandidat obvezan je nakon izbora dostaviti izvornike istih.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti oba spola.

Za prijem u radni odnos, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) i  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

Kandidat/kandidatkinja  koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17) da dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem  školske web stranice.

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  natječaja  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu:

OŠ „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor                                                                                                               Ravnateljica škole :                                                         

                                    Jasna Butumović, prof. 

 

 

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Davor Vrgoč / datum: 31. 10. 2018. 08:49

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“

D A V O R

 

KLASA: 112-01/18-01/2

URBROJ: 2178/17-01-18-1                                                 

Davor, 30.10.2018.

           

Na temelju članka  107.   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17 i 68/18), a u svezi s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa

 1. učitelj/učiteljica hrvatskog  jezika

- 1 izvršitelj, puno radno vrijeme  - na određeno vrijeme 12 mjeseci

Uvjeti:

 • Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) i  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, životopis, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vode u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o radnom stažu

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem  školske web stranice.

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  natječaja  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu:

OŠ „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor

S naznakom „Prijava na natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“

                                                                                                                Ravnateljica škole :

                                                                                                                                               Jasna Butumović, prof. 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Davor Vrgoč / datum: 17. 10. 2018. 06:06

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“

D A V O R

KLASA: 112-01/18-03/12

URBROJ: 2178/17-01-18-1                                                 

Davor, 16.10.2018.             

                       

             Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta

 

 1. Učitelj / učiteljica matematike, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, do povratka radnice na rad – 12 sati redovite  nastave tjedno, odnosno 24 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 2. Učitelj / učiteljica fizike, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, do povratka radnika na rad – 8 sati redovite nastave tjedno, odnosno 17 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 3. Učitelj/učiteljica kemije, 1 izvršitelj  na određeno nepuno radno vrijeme, do povratka radnice na rad – 8 sati redovite nastave tjedno, odnosno 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 4. Učitelj/učiteljica prirode, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, do povratka radnice na rad – 4 sata redovite nastave tjedno, odnosno 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 5. Učitelj/učiteljica likovne kulture, 1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme – 8 sati redovite nastave tjedno, odnosno 20 sati ukupnog  tjednog radnog vremena
 6. Učitelj/učiteljica njemačkog jezika, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2019. – 12 sati izborne nastave , odnosno 23 sata ukupnog tjednog radnog vremena

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:   Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105.  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine, br. 47/96, 56/01)

 

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 

 -     dokaz o stručnoj spremi,

 • domovnicu,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • životopis

 

 

Kandidat/kandidatkinja  koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17) da dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kandidatkinja  koji/koja  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 148/13) dužan/dužna je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

 

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Matija Antun Relković“ Davor.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

Natječaj je otvoren od 17.10.2018. do 25.10.2018.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici OŠ „Matija Antun Relković“ Davor – www.os-davor.hr .                                                                                                          Ravnateljica škole :

                                                                Jasna Butumović, prof. 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Davor Vrgoč / datum: 27. 3. 2018. 09:30

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“

D A V O R

KLASA: 112-01/18-03/3

URBROJ: 2178/17-01-18-1

Davor, 26.03.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. Učitelj / učiteljica fizike, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, do povratka radnika na rad – 8 sati redovite nastave tjedno, odnosno 18 sati tjednog radnog vremena

 

Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17).

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

- dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme ( preslika)

- životopis

- domovnica ( preslika)

- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)

- rodni list ( preslika)

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom. 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

a dodatne informacije o dokazima na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici (istu ne vraćamo).

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, osobno ili putem pošte na adresu škole: Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku putem školske web stranice.

 

 

Ravnateljica škole :

Jasna Butumović, prof.

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Administrator / datum: 2. 3. 2018. 11:34

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“

D A V O R

KLASA: 112-01/18-03/2

URBROJ: 2178/17-01-18-1                                                 

Davor, 01.03.2018.             

                    

             Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta

 1. Učitelj / učiteljica prirode i biologije, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, do povratka radnice na rad – 15 sati redovite  nastave tjedno, odnosno 27 sati tjednog radnog vremena
 2. Učitelj/učiteljica likovne kulture, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 8 sati redovite nastave tjedno, odnosno 20 sati tjednog radnog vremena

 

 

Uvjeti:

 

Kandidat  mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17).

 

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

-  dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme ( preslika)

-  životopis

-   domovnica ( preslika)

-  uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)

-   rodni list ( preslika)

-  elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, na adresu škole: Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

 

 

                                                                                                                Ravnateljica škole :                                                                                                   Jasna Butumović, prof. 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Davor Vrgoč / datum: 15. 2. 2018. 10:32

Učitelj / učiteljica matematike, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, do povratka radnice na rad – 12 sati redovite  nastave tjedno, odnosno 29 sati tjednog radnog vremena


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Davor Vrgoč / datum: 13. 12. 2017. 07:26

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“

D A V O R

KLASA: 112-01/17-03/09

URBROJ: 2178/17-01-17-1                                                 

Davor, 12.12.2017.             

                       

             Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta

 

 1. Učitelj / učiteljica kemije, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, do povratka radnice na rad – 8 sati redovite  nastave tjedno, odnosno 13 sati tjednog radnog vremena

Uvjeti:

Kandidat  mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17).

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

-  dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme ( preslika)

-  životopis

-   domovnica ( preslika)

       -  uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju  i       obrazovanju u osnovnoj  srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)

-   rodni list ( preslika)

-  elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, na adresu škole: Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

Prijave na natječaj  od  14.12.2017. do 21.12.2017.

 

                                                                                                              Ravnateljica škole :

                         Jasna Butumović, prof. 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Davor Vrgoč / datum: 30. 11. 2017. 09:40

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“

D A V O R

KLASA: 112-01/17-03/08

URBROJ: 2178/17-01-17-1                                                 

Davor, 29.11.2017.             

                       

             Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta

 

 1. Učitelj / učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, do povratka radnika na rad – 10 sati redovite  nastave tjedno, odnosno 28 sati tjednog radnog vremena

Uvjeti:

Kandidat  mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17).

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

-  dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme ( preslika)

-  životopis

-   domovnica ( preslika)

       -  uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju  i                              obrazovanju u osnovnoj      srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)

-   rodni list ( preslika)

-  elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz       matične evidencije

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, na adresu škole: Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

Prijave na natječaj  od  30.11.2017. do 08.12.2017.

                                                                                                               Ravnateljica škole :

                                  Jasna Butumović, prof. 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Davor Vrgoč / datum: 18. 9. 2017. 08:22

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“

D A V O R

KLASA: 112-01/17-03/05

URBROJ: 2178/17-01-17-1                                                 

Davor, 14.09.2017.             

                       

             Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta

 

 1. Učitelj / učiteljica likovne kulture, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 8 sati redovite  nastave tjedno
 2. Učitelj/učiteljica prirode, biologije i kemije, 1 izvršitelj na određeno  puno radno vrijeme, do povratka radnice na rad
 3. Učitelj/učiteljica njemačkog jezika, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno  vrijeme – 4 sata izborne nastave tjedno,  do 31.08.2018.

Uvjeti:

Kandidat  mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17).

 

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

-  dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme ( preslika)

-  životopis

-   domovnica ( preslika)

-  uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

-   rodni list ( preslika)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, na adresu škole: Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

Prijave na natječaj  od  18.09.2017. do 26.09.2017.

                                                                                                               Ravnateljica škole :     Jasna Butumović, prof. 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za radno mjesto
Davor Vrgoč / datum: 23. 8. 2017. 10:30

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („NN“  57/12, 120/12, 16/17) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto

 

 1. učitelj / učiteljica  razredne nastave,  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 1 izvršitelj, puno radno vrijeme  - na određeno vrijeme 12 mjeseci
 2. učitelj/učiteljica hrvatskog  jezika, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme  - na određeno vrijeme 12 mjeseci

Uvjeti:

 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 105. i članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i školi ( „Narodne novine“ br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10,  90/11,  5/12,  16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17).

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, životopis, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vode u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o radnom stažu

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  natječaja  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, na adresu škole:

OŠ „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor

Prijave na natječaj  od  23.08.2017. do 30.08.2017.

                                                                                                                Ravnateljica škole : Jasna Butumović, prof. 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Davor Vrgoč / datum: 19. 4. 2017. 21:50

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“
D A V O R
KLASA: 112-01/17-03/01
URBROJ: 2178/17-01-17-1                                                  
Davor, 19.04.2017.              
        
     Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog  mjesta


spremač/spremačica, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 23 sata tjednog radnog vremena, do povratka radnice na rad

Uvjeti:

Kandidat  mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17).

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
-  dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme ( preslika)
-  životopis
-   domovnica ( preslika)
-  uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)
-   rodni list ( preslika)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, na adresu škole:
Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1
 35425 Davor

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.


Prijave na natječaj  od  20.04.2017. do 28.04.2017.


Ravnateljica škole

     Jasna Butumović, prof.  

 

 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Davor Vrgoč / datum: 3. 3. 2017. 08:51

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

učitelj / učiteljica  likovne kulture,  1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno, odnosno 20 sati tjednog radnog vremena

učitelj/učiteljica njemačkog jezika, 1 izvršitelj na nepuno  određeno radno vrijeme do povratka radnice s roditeljskog dopusta, 4 sata izborne nastave tjedno, odnosno 8 sati tjednog radnog vremena

Uvjeti:

Radnik mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17).

Prijavi treba priložiti dokaze  o ispunjavanju uvjeta: dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika), životopis, domovnicu ( preslika ), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), rodni list (preslika)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na  to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, na adresu škole:

Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

Prijave na natječaj  od  03.03.2017. do 13.03.2017.

Ravnateljica škole :                        
     Jasna Butumović, prof.  

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za radno mjesto
Davor Vrgoč / datum: 6. 2. 2017. 09:27

NATJEČAJ

za radno mjesto

učitelj / učiteljica  kemije,  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 1 izvršitelj, puno radno vrijeme  - na određeno vrijeme 12 mjeseci

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 105. i članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i školi ( „Narodne novine“ br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10,  90/11,  5/12,  16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14).

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, životopis, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vode u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o radnom stažu

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  natječaja  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, na adresu škole:

OŠ „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor

Prijave na natječaj  od  06.02.2017. do 14.02.2017.

Ravnateljica škole :                                                                                                 

 Jasna Butumović, prof. 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole
Davor Vrgoč / datum: 30. 12. 2016. 10:20

N  A  T  J  E  Č  A  J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/1., 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, i 152/14).

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici:

 - životopis,

- domovnicu, 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- uvjerenje poslodavca o stažu  osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi,

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidenciji staža osiguranja,

- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti  u zatvorenoj omotnici na adresu: Osnovna škola „Matija  Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35 425 Davor,  s naznakom „Prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

U Davoru, 20.12.2016.                                                                                                                   

Predsjednica Školskog odbora:

                         Jelena Mihić

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Davor Vrgoč / datum: 14. 12. 2016. 08:57

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“

D A V O R

 

KLASA: 112-01/16-03/21

URBROJ: 2178/17-01-16-1                                                 

Davor, 12.12.2016.             

                                   

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13  i 152/14) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

učitelj / učiteljica  matematike,  1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme , 12 sati redovite nastave tjedno

Uvjeti:

Radnik mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14).

 

Prijavi treba priložiti dokaze  o ispunjavanju uvjeta: dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika),  životopis,  domovnicu ( preslika ) , uvjerenje  o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), rodni list ( preslika)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na  to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, na adresu škole:

Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

Prijave na natječaj  od  14.12.2016.  do  22.12.2016.

       Ravnateljica škole :                    

     Jasna Butumović, prof.  


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Davor Vrgoč / datum: 3. 10. 2016. 09:06

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“ 
D A V O R

KLASA: 112-01/16-03/17
URBROJ: 2178/17-01-16-1                                                 
Davor, 29.09.2016.                              

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13  i 152/14) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
     

 1. učitelj/učiteljica matematike, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati redovite nastave tjedno
 2. učitelj/učiteljica njemačkog jezika, 1 izvršitelj na nepuno određeno radno vrijeme, 4 sata izborne nastave tjedno

Uvjeti:

Radnik mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14).

Prijavi treba priložiti dokaze  o ispunjavanju uvjeta: dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika),  životopis,  domovnicu ( preslika ), uvjerenje  o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), rodni list ( preslika)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na  to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, na adresu škole:

Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

Prijave na natječaj  od  03.10.2016.  do  11.10.2016.                                                                                           

Ravnateljica škole :                                                        

Jasna Butumović, prof.  


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Davor Vrgoč / datum: 27. 4. 2016. 11:08

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“
D A V O R

KLASA: 112-01/16-03/29
URBROJ: 2178/17-01-16-1                                                  
Davor, 25.04.2016.  

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13  i 152/14) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje


NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

1. učitelj/učiteljica matematike, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati redovite nastave tjedno

Uvjeti: 

Radnik mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13). 

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika),  životopis,  domovnicu (preslika), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), rodni list (preslika)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na  to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave  Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, na adresu škole. 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

 

Prijave na natječaj  od  27.04.2016.  do  05.05.2016.

                                                                          

Ravnateljica škole 

  Jasna Butumović, prof.  

 

   


[OPŠIRNIJE]Natječaj - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Davor Vrgoč / datum: 3. 3. 2016. 13:05


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
Davor Vrgoč / datum: 26. 1. 2016. 12:07

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“
D A V O R

KLASA: 112-01/16-03/2
URBROJ: 2178/17-01-16-1                                                  
Davor, 22.01.2016.              
                    

          Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13  i 152/14) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

-    Stručni suradnik /stručna suradnica – knjižničar/knjižničarka,  1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena

Uvjeti: 

 Kandidat  mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14). 

Prijavi treba priložiti dokaze  o ispunjavanju uvjeta:  dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika),  životopis,  domovnicu ( preslika ) , uvjerenje  o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), rodni list ( preslika)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u       prijavi na natječaj pozvati se na  to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, na adresu škole. 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.


Prijave na natječaj  od  26.01.2016. do  03.02.2016.

 

                                                                               Ravnateljica škole 

                                                                                    Jasna Butumović, prof.  

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Davor Vrgoč / datum: 26. 1. 2016. 12:00

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“
D A V O R

KLASA: 112-01/16-03/
URBROJ: 2178/17-01-16-1                                                 
Davor, 22.01.2016

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („NN“  57/12, 120/12) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  raspisuje

                     

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

- Tajnik/tajnica škole – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme  - na određeno vrijeme 12 mjeseci

Uvjeti:

- Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 105. i članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i školi ( „Narodne novine“ br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10,  90/11,  5/12,  16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14)

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, životopis, uvjerenje  o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci) , potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vode u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o radnom stažu

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  natječaja  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, na adresu škole:
OŠ „Matija Antun Relković“ Davor, Ignjata Brlića 1, 35425 Davor

Datum objave natječaja: od 26.01.2016. do 03.02.2016.

 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.


                                                                                      Ravnateljica škole:                                                                                        
   Jasna Butumović, prof.  

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja
Davor Vrgoč / datum: 22. 1. 2016. 09:23

OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“ DAVOR

KLASA: 112-01/16-05/1

URBROJ: 2178/17-01-16-1

Davor, 21.01.2016.

Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja objavljenog od 28.12.2015. do 05.01.2016.

Obavještavamo Vas da je temeljem natječaja objavljenog od 28.12.2015. do 05.01.2016. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole,  na prijedlog ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 12.01.2016.

 

- za učitelja fizike, na nepuno neodređeno radno vrijeme izabran Josip Akmačić, sveučilišni prvostupnik fizike, koji ispunjava propisane uvjete

 - za spremačicu, na nepuno neodređeno radno vrijeme, sukladno uvjetima natječaja i članku 35. stavku 1. stavku 3.  i stavku  5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14), izabrana Suzana Dević, koja ispunjava  propisane  uvjete

 

Ravnateljica: Jasna Butumović, prof.

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Davor Vrgoč / datum: 28. 12. 2015. 09:50

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“

D A V O R

 

KLASA: 112-01/15-03/13

URBROJ: 2178/17-01-15-1                                                 

Davor, 21.12.2015.             

    Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13  i 152/14) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

1.  učitelj / učiteljica  fizike,  1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme , 8 sati redovite nastave tjedno/ 17 sati tjednog  radnog vremena

2.  spremač/spremačica, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 23 sata tjednog radnog vremena


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Davor Vrgoč / datum: 9. 12. 2015. 12:56

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“
D A V O R

KLASA: 112-01/15-03/6
URBROJ: 2178/17-01-15-1                                                  
Davor, 08.12.2015.      

       
Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („NN“  57/12, 120/12) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  raspisuje

        
NATJEČAJ 
za radno mjesto


1.    Učitelj/učiteljica geografije, - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
-    1 izvršitelj, puno radno vrijeme – na određeno vrijeme 12 mjeseci


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Davor Vrgoč / datum: 17. 11. 2015. 10:10


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Davor Vrgoč / datum: 19. 10. 2015. 14:00

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“
D A V O R

KLASA: 112-01/15-03/10
URBROJ: 2178/17-01-15-1                                                  
Davor, 16.10.2015.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13  i 152/14) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

1. učitelj / učiteljica  matematike,  1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme , 12 sati redovite nastave tjedno

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA PRIMANJE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVNJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Davor Vrgoč / datum: 26. 8. 2015. 10:31

Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  raspisuje

NATJEČAJ ZA PRIMANJE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVNJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Učitelj/učiteljica hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – na  određeno vrijeme  12 mjeseci
Učitelj/učiteljica engleskog jezika, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – na  određeno vrijeme 12 mjeseci
Učitelj/učiteljica povijesti, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – na određeno vrijeme 12 mjeseci
Učitelj/učiteljica geografije, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – na određeno vrijeme 12 mjeseci
Učitelj/učiteljica matematike, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – na određeno vrijeme 12 mjeseci

 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA PRIMANJE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVNJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Ivica Gelemanović / datum: 11. 5. 2015. 08:45

Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  raspisuje

NATJEČAJ ZA PRIMANJE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVNJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Učitelj/učiteljica razredne nastave, 2 izvršitelja, puno radno vrijeme – na određeno vrijeme  12 mjeseci

Uvjeti:

Prema odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i školi ( „Narodne novine“ 87/08, 86/09,  92/10, 105/10,  90/11,  5/12,  16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Ivica Gelemanović / datum: 12. 2. 2015. 08:27

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“
D A V O R

KLASA: 112-01/15-01/7
URBROJ: 2178/17-01-15-1                                             

Davor, 11.02.2015.             

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 ) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1,  raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

          1.      učitelj / učiteljica matematike, 1 izvršitelj na  neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati redovite nastave tjedno

2.      učitelj/učiteljica razredne nastave, 2 izvršitelja na određeno puno  radno vrijeme, do povratka radnica s bolovanja

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Davor Vrgoč / datum: 13. 10. 2014. 07:30

KLASA: 112-01/14-03/6

URBROJ: 2178/17-01-14-1                                                 

Davor, 07.10.2014.             

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 ) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1,  raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

1.      učitelj / učiteljica  matematike,  1 izvršitelj na neodređeno  nepuno radno vrijeme, 12 sati  redovite nastave tjedno

2.      učitelj / učiteljica engleskog jezika, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 19 sati redovite nastave tjedno, do povratka radnice s bolovanja

3.      učitelj / učiteljica njemačkog jezika, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 6 sati izborne nastave tjedno, do povratka radnica s bolovanja

4.      učitelj/učiteljica njemačkog jezika, 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.8.2015. u nepunom radnom vremenu, 12  sati izborne nastave tjedno


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Davor Vrgoč / datum: 17. 9. 2014. 08:37

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“

D A V O R

KLASA: 112-01/14-03/5

URBROJ: 2178/17-01-14-1                                                 

Davor,15.09.2014.             

                         Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 ) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1.      učitelj / učiteljica  biologije i kemije,  1 izvršitelj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka radnice s rodiljnog dopusta.

 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA PRIMANJE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVNJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Marin Kečkiš / datum: 8. 4. 2014. 10:13

      Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  raspisuje

               

NATJEČAJ ZA PRIMANJE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVNJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Marin Kečkiš / datum: 24. 2. 2014. 07:44

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 ) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Marin Kečkiš / datum: 30. 1. 2014. 08:10

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 ) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Ivica Gelemanović / datum: 23. 12. 2013. 07:24

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 ) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje 


NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV
Josip Mijatović / datum: 3. 12. 2013. 07:39

Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  raspisuje

JAVNI  POZIV

1.    POMAGAČ  U  NASTAVI  za učenike s poteškoćama  
-    na određeno ( najduže do kraja lipnja 2014.godine), puno radno vrijeme – 2 izvršitelja


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
Josip Mijatović / datum: 13. 11. 2013. 11:54

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 ) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

1.    učitelj / učiteljica  geografije,  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu  (15 sati redovne nastave tjedno)
2.    učitelj/učiteljica  engleskog  jezika, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Josip Mijatović / datum: 26. 9. 2013. 07:55

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10 , 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 ) Osnovna škola „Matija Antun Relković“ Davor,  Ignjata  Brlića 1, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 1. učitelj / učiteljica  matematike,  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu  (12 sati redovne nastave tjedno)
 2. učitelj/ učiteljica fizike , 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu  (8 sati nastave tjedno)
 3. učitelj/učiteljica razredne nastave  1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta u punom radnom vremenu
 4. učitelj/učiteljica prirode, 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.08.2014.u nepunom radnom vremenu (4 sata redovne nastave tjedno)
 5. učitelj/učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka radnika s obnašanja dužnosti načelnika općine, u nepunom radnom vremenu (16 sati redovne nastave tjedno)
 6. učitelj/učiteljica njemačkog jezika, 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.8.2014. u nepunom radnom vremenu  (14 sati izborne nastave tjedno)

[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju